Co přesně znamená “životnost” LED pásek


LEDpaskavbarvestudenabila_1

Co znamená parametr životnosti? Životnost produktu nás informuje, jak dlouho si předmět udrží své vlastnosti. I když se každý produkt v průběhu času opotřebovává a mění, musí v rámci deklarované doby životnosti zůstávat zcela funkční. Pokud má LED svítidlo dobrou kvalitu, tak má v době, kdy mu končí životnost, zachované všechny své funkce. Svítí sice mírně méně než na začátku (maximálně o třetinu, větší pokles svítivosti by se neměl vyskytnout), avšak dříve narozené technologie osvětlení vykazovaly větší úbytek svítivosti než LED.

Aby svítidlo opravdu bylo funkční tak dlouho, jak uvádí výrobce, je bezpodmínečně nutné dodržovat pokyny výrobce pro instalaci a používání produktu.

Životnost LED osvětlení je při zachovávání vhodných podmínek používání několikanásobně delší v porovnání s klasickými světelnými zdroji. A kolik hodin je životnost LED pásek?