Certifikáty LED pásek


Evropskacertifikacevyrobku-CE

CE certifikát je ověřením shody výrobku s požadavky evropských nařízení, které provádí výrobce. U LED svítidel se setkáváme s několika druhy certifikátů.

Certifikace CE-EMC se týká elektromagnetické kompatibility. Cílem je eliminovat nežádoucí účinky elektrických přístrojů. Každé zařízení by mělo být otestováno a splňovat požadavky směrnice ještě předtím, než dojde k jeho uvedení na trh. Mezi nežádoucí účinky přitom patří i rušení rozhlasových, telekomunikačních zařízení apod. Z druhé strany směrnice také upravuje imunitu zařízení tak, aby ani ono nebylo rušeno rádiovými emisemi.

Certifikace CE-LVD zajišťuje, aby elektrická zařízení schválená jakoukoliv členskou zemí EU byla vhodná pro použití i v ostatních členských zemích EU. Opírá se o technické normy IEC a směruje výrobce k výrobě bezpečných výrobků.

Certifikace CE-RoHS se zaměřuje na obsah jedovatých a nebezpečných elementů v produktech. Mimo jiné jmenuje šestici nebezpečných látek a specifikuje zákaz jejich použití při výrobě určitých typů elektrických zařízení.