Druhy krytí u LED pásek


LEDpaskaRGBnakotouci

Druh ochrany svítidla před vniknutím cizích těles (prachu) a vody udává kód IP (Ingress Protection). První číslice kódu udává míru ochrany před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů. Druhá číslice udává stupeň ochrany před vniknutím vody.

U LED pásek se setkáváme s ochranou IP20 (někdy jsou pásky s touto ochranou nazývané páskami bez krytí) nebo IP65 (známé jako  pásky s krytím nebo pásky voděodolné).

Stupeň krytí IP20 označuje takové elektrické zařízení, které dostatečně chrání proti úrazu elektrickým proudem při nebezpečném dotyku prstem, je odolné proti vniknutí malých cizích předmětů a není chráněno proti vniknutí vody.

Stupeň krytí IP65 označuje elektrické zařízení, které dostatečně chrání proti úrazu elektrickým proudem při nebezpečném dotyku jakýmkoliv nástrojem či pomůckou a je úplně odolné proti vniknutí prachu. Zároveň je však – na rozdíl od IP20 – chráněno i proti tryskající vodě ze všech úhlů.