Parametry


LEDstmivacmanualni
LED pásky lze stmívat, tzn. podle přání usměrňovat intenzitu produkovaného světla. Nezbytností pro to,  aby bylo stmívání možné, je osazení svítidla nebo světelného zdroje k tomu uzpůsobeným stmívatelným zdrojem a následné zapojení s ovladačem pro stmívání. Stmívání má vliv na energetickou náročnost provozu svítidla. LED svítidla jsou velmi úsporná a […]

Stmívatelnost LED pásek


LEDpaskaRGB
LED pásky se hodně dostaly do povědomí jako dekorativní barevné pásky (tedy tzv. RGB). RGB pásky jsou schopny svítit v barvách červená, zelená, modrá (RGB je zkratkou vzniklou z pojmenování těchto barev –  red, green, blue) a v barvách vznikajících míšením jednotlivých složek této trojice, čímž se generuje ještě barva […]

RGB funkce LED pásek


VyuzitiLEDpasekvobyvacimpokoji
Ra je index podání barev. Tento parametr známý i pod zkratkou CRI (Color Rendering Index) udává, jakým způsobem vnímáme barvy osvícené světlem ze zdroje v porovnání s jejich vnímáním při osvícení denním světlem. Hodnoty Ra se pohybují od nuly do sta. Při nízké hodnotě Ra je nízká i věrnost podání […]

Index podání barev Ra (CRI) u LED pásekLEDpaskaRGBnakotouci
Druh ochrany svítidla před vniknutím cizích těles (prachu) a vody udává kód IP (Ingress Protection). První číslice kódu udává míru ochrany před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů. Druhá číslice udává stupeň ochrany před vniknutím vody. U LED pásek se setkáváme s ochranou IP20 (někdy jsou pásky s touto […]

Druhy krytí u LED pásek


Wordmark
LED diody (LED čipy) jsou polovodičové součástky, pro jejichž pro výrobu se často používá gallium. Sledovat značku  LED čipů je jedním z klíčových hledisek při pořizování svítidla. Čipy neověřené výrobní značky resp. nekvalitní výroby  mohou znamenat kratší životnost svítidla nebo nižší kvalitu vydávaného světla. Je radno dát přednost LED čipům […]

Čipy LED pásek


Evropskacertifikacevyrobku-CE
CE certifikát je ověřením shody výrobku s požadavky evropských nařízení, které provádí výrobce. U LED svítidel se setkáváme s několika druhy certifikátů. Certifikace CE-EMC se týká elektromagnetické kompatibility. Cílem je eliminovat nežádoucí účinky elektrických přístrojů. Každé zařízení by mělo být otestováno a splňovat požadavky směrnice ještě předtím, než dojde k […]

Certifikáty LED pásek