Likvidace LED pásek


Recyklacnisymbol

Kam vyhodit LED pásku?  LED svítidla  nepatří do běžného směsného odpadu. Pokud páska doslouží, lze ji vrátit v prodejně, ve které byla zakoupena. Další možností je odevzdat ji na místě určeného pro sběr elektroodpadu. A takovými místy jsou buď sběrné dvory přijímající elektronický odpad a nebo sběrné nádoby pro elektroodpad  umístěné na veřejných místech.

Po odevzdání do sběru prochází páska recyklačním procesem. Poplatek za recyklaci (PHE)  je obsažen již v ceně svítidla, proto se za odevzdávání vysloužilé pásky již nic nehradí.

Jakožto spotřební společnost bohužel produkujeme stále více odpadu. A v této stoupající tendenci není elektroodpad výjimkou. Je tudíž potěšující alespoň to, že LEDky se nevyhazují tak často (mají enormně dlouhou životnost) k jejich výrobě je zapotřebí málo materiálu (ve srovnání např. s kompaktními zářivkami). Výsledkem spojení obou těchto aspektů je relativně nižší množství produkovaného LED odpadu.